Sårläkningens processer och faser

Vad sker i kroppen när den ska läka sig själv? Om sårläkningens processer och faser samt faktorer som kan göra sårläkningen långsam och dålig.


sårläkning

Sårläkningsprocesser

En sårläkningsprocess består av koagulation, cellmigration och proliferation. Alla dessa tre processer behövs vid en sårläkning.

Koagulation innebär att blodet levrar sig vilket stoppar själva blödningen. Cellmigration innebär att celler förflyttar sig för att ta bort bakterier och främmande material. Proliferation är celldelning med nybildning av liknande celler för att såret ska kunna läka och huden bli som förut igen.

För att såret ska läkas normalt får inte dessa processer störas. Om processerna störs kan det leda till att såret inte läker eller att reperationsprocessen blir överdriven och du får överflödig vävnad istället.

Sårläkningens faser

Sårläknings tre faser är inflammationsfasen, proliferationsfasen och remodelleringsfasen.

Inflammationsfasen

Inflammationsfasen är den första fasen och börjar i samma sekund som du får ett sår.

Därefter börjar koagulationen och en upprensning av bakterier, död vävnad och främmande föremål från såret. Denna process ger svullnad och värme. Såret kan dessutom vätska.

De döda cellerna avger substanser som retar nervändar vilket ger smärta. När området är upprensat är inflammationsperioden över.

Proliferationsfasen

Nu startar tillväxtfasen och nybildandet. Kollagen och grundsubstans produceras och återskapar huden gradvis och sker från botten av såret, detta ger successivt en sammandragning av såret.

Denna fas kan ta några dagar upp till några veckor.

Remodelleringsfasen

Nu sker en ombyggnadsfas och ärrvävnad bildas. Blodkärl som inte längre behövs försvinner och detta gör att ärret bleknar. Ärret ser annorlunda ut beroende på hur mycket inlagring av kollagen som har behövs. Kollagen formar sig i buntar så att såret ska få en så stor hållfasthet som möjligt.

Däremot har denna nya vävnad bara en hållbarhet på ungefär 50 procent jämfört med normal vävnad.

Dålig sårläkning

Om dessa faser och processer ovanför på något sätt störs så blir sårläkningen dålig och långsam. Exempel på sådant som kan störa processen är tryck, otillräcklig blodförsörjning, nutrition och infektion. Exempel på när nutrition kan hämma sårläkningen är vid brist på vitaminer eller mineraler.

Sårläkningens processer påverkas också av rökning, din ålder, olika sjukdomstillstånd så som diabetes, hormonella faktorer och vart såret är någonstans.

Sårläkning efter operationen

Ett sår som läker efter en operation har oftast väldigt bra förutsättningar för att läka fint och få ett så diskret ärr som möjligt. Detta eftersom såret har raka och fina kanter. Dessutom fästs kanterna ihop med tejp, stygn eller metallklämmor.

Operationer sker också i en steril miljö vilket minskar risken för infektion.